Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Λογιστής

Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδικός Θέσης: ACC-0423

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι εμπορική επιχείρηση, στο χώρο των βιομηχανικών Α' υλών, με σημαντικό εξαγωγικό προσανατολισμό.  Αναζητά ένα υπεύθυνο άτομο που θα αναλάβει τη διαχείριση της αποθήκης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.  Κύριες Αρμοδιότητες 
Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου


 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value 

(δείτε την εδώ)