Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

HR Generalist

Με έδρα την Αττική (Ταύρος) | Κωδικός Θέσης: HRG - 1122

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη βιομηχανία, με ηγετική θέση στον κλάδο της. Αναζητούμε ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με όλο το εύρος των λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού και θα μπορέσει να δημιουργήσει συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας. Η θέση είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για ένα στέλεχος χωρίς μεγάλη εμπειρία (αλλά με όρεξη για δουλειά και δημιουργική διάθεση), που θα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει μαζί με την εταιρεία. Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Κύριες Αρμοδιότητες


 • Επιλογή προσωπικού για όλες τις βαθμίδες

 • Συντονισμός της εκπαίδευσης

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Διαχείριση εργασιακών σχέσεων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτωνΧαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εμπειρία 2 - 4 ετών σε αντίστοιχη θέση

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στο Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (κυρίως Microsoft Office)

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Διάθεση για ανάπτυξη και προσωπική εξέλιξη


Λοιπές Πληροφορίες


 • Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία του υποψηφίου

 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμική και αναπτυσσόμενη βιομηχανία

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value (δείτε την εδώ)