Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

HR Generalist

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: HRΗ - 0323

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι γνωστός όμιλος ξενοδοχείων και η θέση αφορά ξενοδοχείο μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  Αναζητούμε ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με όλο το εύρος των λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού και θα μπορέσει να δημιουργήσει συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησηςΠρόκειται μία εξαιρετική ευκαιρία για ένα στέλεχος που έχει κάποια εμπειρία στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού και θέλει να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει μαζί με την εταιρεία.  Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Κύριες Αρμοδιότητες 
Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου


 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value (δείτε την εδώ)