Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Στέλεχος Πωλήσεων - Εταιρεία Μεταφορών

Με έδρα την Αθήνα (Ταύρος) | Κωδικός Θέσης: SAL-0123

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη μεταφορική εταιρεία, με γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σημαντική θέση στον χώρο της.  Στα πλαίσια της ανάπτυξής του γραφείου της Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει ένα έμπειρο στέλεχος πωλήσεων που θα ασχοληθεί με την προώθηση των υπηρεσιών μεταφοράς για εσωτερικό και εξωτερικό (κυρίως τμηματικές μεταφορές - Groupage), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.Κύριες Αρμοδιότητες Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value 

(δείτε την εδώ)