Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: SEE-0323

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρεία που συνεργάζεται με βιομηχανίες στην ανάπτυξη καινοτόμων, ηλεκτρονικών προϊόντων.  Καθώς η εταιρεία μεγαλώνει, αναζητά έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με καλές τεχνικές γνώσεις, του οποίου βασική αρμοδιότητα θα είναι ο συντονισμών της ομάδας των μηχανικών και θα διασφαλίζει την ολοκλήρωση των projects με βάση τα συμφωνημένα standards ποιότητας, λειτουργικότητας, καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου


Σημαντικό: Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να καλύψετε τις βασικές απαιτήσεις της θέσης θα θέλαμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας, ακόμα και αν δεν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω Κύριες Αρμοδιότητες 
Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value 

(δείτε την εδώ)