Συμβουλές για την αποστολή του βιογραφικού σας

Πριν στείλετε το βιογραφικό σας, προσέξτε τα παρακάτω: