Συμβουλές για την αποστολή του βιογραφικού σας

Πριν στείλετε το βιογραφικό σας, προσέξτε τα παρακάτω:

  • Διαβάστε προσεκτικά την αγγελία και βεβαιωθείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με τις απαιτήσεις της θέσης

  • Εκτός αν ζητείται διαφορετικά στην αγγελία, το βιογραφικό σας θα πρέπει να αποστέλλεται σε μορφή PDF

  • To όνομα του αρχείου του βιογραφικού σας θα πρέπει να περιέχει το όνομα και το επίθετο σας (π.χ. Ioannis Papadopoulos.pdf)

  • Στις αγγελίες που είναι γραμμένες στα Αγγλικά, θα πρέπει το βιογραφικό να αποστέλλεται στα Αγγλικά, εκτός αν ζητείται κάτι διαφορετικό

  • Μόλις ληφθεί το βιογραφικό σας, θα λάβετε άμεσα απαντητικό email που θα επιβεβαιώνει τη λήψη του και θα εξηγεί τη διαδικασία επιλογής

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνουμε, επικονωνούμε μόνο με όσους υποψήφιους θα κληθούν σε συνέντευξη

  • Μπορείτε να δείτε χρήσιμες συμβουλές, άρθρα και ομιλίες για όσους αναζητούν εργασία, στο blog της Human Value